Om os

Med erfaring fra ansættelse som revisor i først RevisorGruppen, som blev til Ernst & Young og sidenhen RV Revision, som blev overtaget af BDO, blev revisionskontoret startet i Bjerringbro i 1994. I 1996 bestod Jørgen Løbner revisoreksamen og fik titlen statsautoriseret revisor.

Fra starten har det været målsætningen, at være det foretrukne revisionsfirma i lokalområdet. Det kan kun lykkes med engagerede medarbejdere på et fagligt højt niveau. Derfor er det vigtigt at holde fokus på kundens behov, så kunden opfatter revisors ydelser, som noget der skaber værdi for Dem.

Vi arbejder løbende med intern uddannelse og kvalitetssikring. Ved den seneste kvalitetskontrol i 2012 fra Revisortilsynet bestod virksomheden. Vort medlemskab af Kreston Danmark er med til at sikre den fornødne uddannelse samt faglige sparring. Med etablering af kontorfællesskab fra årsskiftet 2012-13 med Statsautoriseret revisor Poul Erik Sundstrup styrkes mulighederne for faglig sparring.

Virksomheden er vokset gennem årene til nu at have 5 medarbejdere samt en tilknyttet bogholder. Vi har nu en størrelse hvor vi kan dække behovet for revisorydelser hos rigtig mange typer af virksomheder. Detailhandel, håndværk, servicevirksomhed og industri er den primære målgruppe. Herudover har vi inden for sundhedssektoren opnået en del erfaring, så der ser vi også os selv som besiddende de fornødne kompetencer, til at betjene kunder i denne gruppe.