Ring på 86 68 04 76

Persondatapolitik

Beskyttelse af personlige oplysninger for kunder hos Revisionsfirmaet Jørgen Løbner ApS

 

I forbindelse med din kontraktlige forbindelse med Revisionsfirmaet Jørgen Løbner ApS, vil Revisionsfirmaet Jørgen Løbner ApS som dataansvarlig indsamle og behandle personoplysninger hos registrerede med det formål, der er angivet nedenfor. Revisionsfirmaet Jørgen Løbner ApS behandler personoplysninger i overensstemmelse med principperne i EU's generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Her finder du et overblik over nedenstående erklæring:

 

Emner: 

 

1.     Hvilke data indsamler vi om dig og til hvilke formål

2.     Hvem samler vi dine personlige data fra?

3.     Retsgrundlaget for indsamling og behandling af dine personoplysninger

4.     Hvem deler vi dine personlige data med og hvorfor?

5.     Hvem overfører vi dine personlige data til?

6.     Hvor længe gemmer vi dine data?

7.     Indsamling af oplysninger i henhold til hvidvaskningsloven

8.     Dine rettigheder

9.     Kontakt

10. Revision af vores privatlivsbekendtgørelse

 

1.   Hvilke data indsamler vi om dig og til hvilke formål

Vi kan indsamle og behandle følgende typer af personoplysninger med henblik på leveringstjenester til dig og med henblik på overholdelse af gældende lovmæssige eller lovmæssige krav og / eller interne politikker dokumentationskrav håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder eksterne revisorer og juridiske rådgivere: Dit navn; alder; fødselsdato; Nationalt identifikationsnummer; køn; telefonnummer, hjemmeadresse; Bopælsland; pas; Visum; familieforhold (fx civil status og kontaktoplysninger om pårørende) og nære slægtninge; Foto; email adresse; titel; medarbejderidentifikationsnummer beskæftigelses- og uddannelsesoplysninger (fx tidligere beskæftigelses- og uddannelsesoplysninger); løn- og pensionsoplysninger blade fravær bankkontooplysninger skatterelateret information investeringer;Vi kan også indsamle følgende typer af specielle kategorier af personoplysninger til ovennævnte formål:  

 

Check mark, Wingdings font, character code 252 decimal.  Fagforening medlemskab

Check mark, Wingdings font, character code 252 decimal.  Data vedrørende sundhed

 

2. Hvem samler vi dine personlige data fra?

Vi indsamler dine personlige data fra dig såvel som fra offentlige myndigheder; pensionsselskaber, forsikringsudbyder, bank, juridiske og andre tredjepartsrådgivere afhængigt af engagementets art.

 

3. Retsgrundlaget for indsamling og behandling af dine personoplysninger

Vi indsamler og behandler dine data baseret på følgende artikler i GDPR:

Art. 6.1 (a) samtykke

Art. 6 stk. 1, litra b), udførelse af en kontrakt

Art. 6 stk. 1, litra c) lovlig forpligtelse, som Revisionsfirmaet Jørgen Løbner ApS er underlagt

Art. 6 stk. 1 f) Revisionsfirmaet Jørgen Løbner ApS’ legitime interesser.

De legitime interesser, som Revisionsfirmaet Jørgen Løbner ApS forfølger, omfatter følgende formål: Udførelse af vores kontraktlige forpligtelser over for kunden; bemanding og ressourceallokering adgang til relevante systemer overholdelse af interne politikker og dokumentationskrav.

Disse processer er nødvendige for effektiv drift af vores forretning og kræver indsamling og behandling af dine personlige data.

 

4. Hvem deler vi dine personlige data med og hvorfor?

I forbindelse med et eller flere af de ovenfor beskrevne formål kan dine personlige data blive videregivet til og delt med følgende modtagere: Offentlige myndigheder, vores professionelle rådgivere (f.eks. Revisorer og juridiske rådgivere), service- og it-leverandører.

 

5. Hvem overfører vi dine personlige data til?

Overførsel af personlige data til dataprocessorer

Vi kan også overføre dine personlige data til it-udbydere, herunder cloud-tjenesteudbydere eller til eksterne serviceleverandører, som behandler og / eller opbevarer personlige oplysninger på vores vegne.

 

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU / EØS

Vi kan overføre dine personlige oplysninger til modtagere i lande uden for EU / EØS til de formål, der er anført i afsnit 1 hvis relevant. I så fald er retsgrundlaget for den internationale overførsel enten EU's Model Clause Agreement eller US Privacy Shield Certification.

 

6. Hvor længe gemmer vi dine data?

Vi lagrer personoplysningerne så længe som nødvendigt for at opfylde ovenstående formål, dog ikke længere end nødvendigt til formål og til at opfylde lovkrav.

 

7. Indsamling af oplysninger i henhold til hvidvaskningsloven

I henhold til reglerne om hvidvaskninger er vi som revisorer forpligtet til at indhente identitetsoplysninger på den eller de reelle ejere og gennemføre rimelige foranstaltninger for at kontrollere den eller de reelle ejeres identitet, således at vi med sikkerhed ved, hvem den eller de reelle ejere er. Er kunden en juridisk person, skal der herunder gennemføres rimelige foranstaltninger for at klarlægge den juridiske persons ejer- og kontrolstruktur.

Typer af legitimation vi kan anvende:

 

Stærk legitimation:

 • Check mark, Wingdings font, character code 252 decimal. Kørekort
 • Check mark, Wingdings font, character code 252 decimal. Pas
 • Check mark, Wingdings font, character code 252 decimal. Sygesikringsbevis
 • Check mark, Wingdings font, character code 252 decimal. Nationalt identitetsbevis (udlænding)
 • Check mark, Wingdings font, character code 252 decimal. Adgang til skattemappe
 • Check mark, Wingdings font, character code 252 decimal. NemID (f. eks. Penneo)
 • Check mark, Wingdings font, character code 252 decimal. Digital signatur
 • Check mark, Wingdings font, character code 252 decimal. Verificering af dokumentation fra uafhængig og pålidelig tredjemand

Anden legitimation

 • Check mark, Wingdings font, character code 252 decimal. Dåbsattest
 • Check mark, Wingdings font, character code 252 decimal. Vielsesattest
 • Check mark, Wingdings font, character code 252 decimal. Print af søgning på internettet
 • Check mark, Wingdings font, character code 252 decimal. CPR-registret
 • Check mark, Wingdings font, character code 252 decimal. Regning udstedt fra offentlig myndighed
 • Check mark, Wingdings font, character code 252 decimal. Dokumenter fra en offentlig dansk myndighed, som f eks. årsopgørelse fra SKAT
 • Check mark, Wingdings font, character code 252 decimal. Søgning i databaser, f. eks. Lasso X

 

8. Dine rettigheder

Underlagt betingelserne i den gældende databeskyttelseslovgivning har den registrerede følgende rettigheder:

 • Check mark, Wingdings font, character code 252 decimal. Retten til at anmode om adgang til dine personlige oplysninger
 • Check mark, Wingdings font, character code 252 decimal. Retten til at rette op på dine personlige data
 • Check mark, Wingdings font, character code 252 decimal. Retten til at slette dine personlige data
 • Check mark, Wingdings font, character code 252 decimal. Retten til begrænsning af forarbejdning
 • Check mark, Wingdings font, character code 252 decimal. Retten til dataoverførbarhed
 • Check mark, Wingdings font, character code 252 decimal. Retten til indsigelse mod behandlingen af ​​dine personoplysninger

 

Vær opmærksom på, at disse rettigheder ikke er absolutte, da de skal afbalanceres mod lovkrav og Revisionsfirmaet Jørgen Løbner ApS’ legitime interesse.

Du har også ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed: Datatilsynet.

 

9. Kontakt

Kontakt os venligst på revisor@loebner.dk, hvis du har spørgsmål vedrørende beskyttelse af dine personlige oplysninger, eller hvis du ønsker at udøve dine juridiske rettigheder.

Adresseoplysninger:

Revisionsfirmaet Jørgen Løbner ApS

Nørregade 14

8850 Bjerringbro

Danmark

 

10. Revision af vores privatlivsbekendtgørelse

Vi opbevarer vores fortrolighedserklæring under regelmæssig gennemgang, og meddelelsen kan derfor ændres. Datoen for den sidste revision af fortrolighedserklæringen findes øverst på siden.

 

Opdateret 13-01-2021