Ring på 86 68 04 76

Bogføringsprocedure

16. januar 2023 af Revisor

Den nye bogføringslov indeholder et krav om, at bogføringspligtige virksomheder skal udarbejde en beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedure. Ifølge Erhvervsstyrelsen skal beskrivelsen være klar ved starten af det regnskabsår, der starter den 2. oktober 2022 eller senere. For virksomheder med kalenderåret som regnskabsår skal beskrivelsen således være klar senest den 1. januar 2023.
 
Har du ikke fået lavet en beskrivelse endnu, eller har du spørgsmål til beskrivelsen, så er du velkommen til at kontakte os på tlf.: 86680476 eller info@loebner.dk
Læs mere