Ring på 86 68 04 76

Bogføringsbeskrivelse

6. oktober 2022 af Revisor

Den nye bogføringslov fra 1. juli 2022, kræver en beskrivelse af bogføring og opbevaring.
 
Dette betyder at virksomheder nu skal udarbejde og opbevare denne beskrivelse. Beskrivelsen skal også udarbejdes hvis virksomheden har en tredje part til at forestå bogføring og opbevaring.
 
Omfattet af kravet for udarbejdelse af denne beskrivelse er følgende:
 
• Alle virksomheder i Årsregnskabslovens klasse B-D, for eksempel alle selskaber (uanset størrelse).
• Andre erhvervsdrivende, og hvor omsætningen er over 300.000 kr. årligt.
• Bemærk at dette i øvrigt også gælder andelsboligforeninger, hvis boligafgift og øvrig omsætning er større end 300.000 kr. i 2 på hinanden følgende år.
 
Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning samt en skabelon til udformningen af denne beskrivelse, som kan findes her: https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-om-bogforing
 
Kravet er gælden for regnskabsår der starter efter 30. september 2022. Hvis virksomheden har kalenderår som regnskabsår er kravet gældende fra 1. januar 2023.
 
Har du spørgsmål til den nye bogføringslov, eller behov for assistance til udarbejdelse af en beskrivelse af bogføring og opbevaring? Så er vi klar til at hjælpe dig.
 
Kontakt os her på Facebook, på tlf.: 86680476 eller mail: revisor@loebner.dk
Læs mere