Revision

Vi opfatter revisionsydelsen som en kerneydelse i virksomhedens produktpalet.

Ikke desto mindre har der i revisionsbranchen vokset en tendens frem, hvor revisionsopgaver flyttes til erklæringsopgaver med mindre sikkerhed (gennemgang og udvidet gennemgang) samt til assistanceopgaver. Det er vi opmærksomme på, og vil naturligvis prøve at rådgive kunden således, at revisors ydelser tilpasses kundens behov.

Vi anvender KD sys ved udførelse af revisionsopgaver, som er et revisionsværktøj udviklet af Kreston Danmark.