Solceller

1. Leverandør af solcelleanlæg

2. Har i tidligere fået udarbejdet 'Bilag til selvangivelsen' hos Revisionsfirmaet Jørgen Løbner ApS ?

3. Indtast dine kontaktoplysninger

4. Afslut og indsend formularen

Hvis du ønsker vores assistance til udarbejdelse af "selvangivelsen for 2015", vil dette koste et honorar på kr. 625,00 inkl. moms, som er fradragsberettiget i din opgørelse. Betalingen af honoraret er specificeret i mailen, du vil modtage efter de nødvendige indtastninger.

Er der indgået bindende aftale om anlægget inden 19. december 2012?

Har netselskabet modtaget anmeldelse af anlægget inden d. 20. december 2013?

Er anlægget klar til ibrugtag senest d. 20. maj 2013?